Gdzie stosowana jest waga dynamiczna

Gdzie stosowana jest waga dynamiczna

 

Możliwość ważenia obiektów w ruchu jest powszechnie określana jako ważenie dynamiczne. Ważenie w ruchu (WIM) jest konieczne, gdy nie jest możliwe ważenie przedmiotów na wadze statycznej lub ważony przedmiot nie pozostanie nieruchomy, tak jak w przypadku bydła i innych zwierząt gospodarskich.

Waga dynamiczna umożliwia ważenie zwierząt

wagi dynamicznePodczas ważenia zwierzęta nie będą stać w miejscu, gdy zostaną umieszczone na statycznej skali, stają się jeszcze bardziej żywe, skaczą, poruszają się i biegają w bok. Aby zważyć zwierzęta gospodarskie, wagi dynamiczne muszą być wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do filtrowania w celu usunięcia skoków i spadków wahań masy generowanych przez ruch. Po przefiltrowaniu wskaźnik wagi oblicza średnią średnią masę. Skala została zaprojektowana w taki sposób, aby proces ten był powtarzalny. Dynamiczne ważenie nieruchomego produktu podczas jego przenoszenia podlega innemu zestawowi właściwości i problemów. Wydobycie jest jednym z przykładów tego rodzaju ważenia. Ze względu na dużą objętość materiałów pochodzących z wykopu nie jest możliwe statyczne zważenie materiału przed upuszczeniem na przenośnik taśmowy. W celu zwiększenia wydajności produkt jest ważony na pasku i w ruchu. Do taśmy wprowadzane są wyspecjalizowane rolki lub sekcje przenośnika, które ważą produkt, podczas gdy oprzyrządowanie z wykorzystaniem logarytmów filtrujących usuwa ekstremalne zmiany masy wynikające z ruchu, wibracji i innych czynników środowiskowych. Wskaźnik jest wówczas w stanie dokładnie określić średnią średnią wagę. Wytrzymałe zespoły taśmowe mogą przenosić do 10 000 ton na godzinę.  

Na linii produkcyjnej, w pojemniki są napełniane za każdym razem taką samą masą.Włączenie wagi do linii umożliwia automatyczne ważenie opakowań automatycznie usuwając wszelkie nieprawidłowo wypełnione pojemniki. Dane skali mogą być przesyłane do sterownika, urządzenia podręcznego lub jednostki centralnej za pomocą licznych protokołów komunikacyjnych.

Close Menu