Konieczność posiadania uprawnień EX w strefach wybuchowych

Konieczność posiadania uprawnień EX w strefach wybuchowych

Elektrycy muszą wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i zgodny z wszystkimi normami i wytycznymi, które zawierają ogólnokrajowe przepisy. Wszelkie bagatelizowania mogą doprowadzić do tragedii. Szczególnie ważne jest wykonanie prawidłowej instalacji w strefach zagrożenia wybuchem.

Konsekwencja wykonania prac bez uprawnień EX

Uprawnienia exNajczęstsze tego typu strefy występują w kopalniach oraz w miejscach występowania niebezpiecznych gazów i materiałów. W takim przypadku najmniejsza iskra może spowodować zapłon którejś z niebezpiecznych substancji i w konsekwencji doprowadzić do strat w ludziach. Elektrycy wykonujący takie instalacje powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje aby można ich było dopuścić do wykonywania i nadzoru instalacji elektrycznej. Uprawnienia EX to dokument potwierdzający taką wiedzę i tylko osoby z takim świadectwem powinny zajmować się instalacjami w strefach wybuchowych co powinno być potwierdzone odpowiednim protokołem. Na kursach w celu zdobycia uprawnień należy posiąść wiedzę z zakresu zarówno BHP jak i rozwiązań stosowanych w celu uniknięcia zagrożenia wybuchem przy stosowaniu instalacji elektrycznych. W takich instalacjach schemat działania jest nieco inny niż w tradycyjnych. Inaczej podłącza się końcówki przewodów a także stosuje inne kable i rządzenia sterownicze. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powstania iskry nawet w przypadku wystąpienia awarii takiej instalacji. Gdybyśmy wykonali ją inaczej to byle przepięcie może grozić niebezpieczną sytuacją, a co za tym idzie także stratami zarówno materialnymi jak i życia osób.

Przedsiębiorcy powinni szczególnie podchodzić do takich instalacji jeśli zarządzają podobnymi strukturami. Zaniedbania wynikające z dopuszczenia osób bez odpowiednich kwalifikacji będą przyczyną oskarżeń przede wszystkim w ich kierunku i to oni będą za to odpowiadać w sposób prawny za powstałą katastrofę.

Close Menu